Środki na zakup nowości

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach informuje, że w 2016 r. w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa

otrzymała ze środków finansowych

Biblioteki Narodowej  dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 000 zł.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
A- A A+

Zmiana rozmiaru czcionki czcionki

Start Gminny konkurs na rozwiązanie krzyżówki z życia i twórczości Ludomira Benedyktowicza
Gminny konkurs na rozwiązanie krzyżówki z życia i twórczości Ludomira Benedyktowicza Drukuj Email
poniedziałek, 21 listopada 2016 12:36
Zmień wielkość czcionki

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach

zaprasza do udziału

w Gminnym Konkursie

na rozwiązanie krzyżówki z życia

i twórczości Ludomira Benedyktowicza.

Konkurs został zorganizowany w 90. rocznicę śmierci Ludomira Benedyktowicza, malarza, poety, uczestnika powstania styczniowego, który urodził się w Świniarach ( gmina Mokobody)Krzyżówkę można pobrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach  i rozwiązaną zwrócić do 6 grudnia 2016 r.

 

 

Regulamin konkursu na rozwiązanie krzyżówki z życia i twórczości Ludomira Benedyktowicza

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie na rozwiązanie krzyżówki, z życia i twórczości Ludomira Benedyktowicza, przeprowadzanym na terenie gminy Mokobody, zorganizowanym z okazji 90. rocznicy śmierci Ludomira Benedyktowicza

§ 2

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3

Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

II.    WARUNKI KONKURSU

§ 4

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna z gminy Mokobody.

§ 5

Uczestnik konkursu może przekazać do Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokobodach tylko jedno rozwiązanie krzyżówki, do 06 grudnia 2016 roku w formie papierowej.

§ 6

Wszelkie zgłoszenia dokonane po 06 grudnia 2016 roku nie będą rozpatrywane.

§ 7

Niespełnienie wymogów formalnych określonych w paragrafie 4 i 5 powoduje dyskwalifikację zwróconego do biblioteki rozwiązania.

§ 8

Przekazanie rozwiązań konkursu wraz ze swoimi danymi jest równoznaczne z przyjęciem za wiążące postanowienia niniejszego Regulaminu.


III.    WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

§ 9

Komisja losująca powołana przez Organizatora przeprowadzi losowanie w czasie którego wyłoni 10 laureatów konkursu.

§ 10

W skład komisji losującej wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz inne osoby wskazane przez Organizatora.

§ 11

Decyzje komisji losującej są ostateczne.

§ 12

Lista 10 laureatów Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie internetowej www.biblioteka.mokobody.pl

§ 13

Laureaci konkursu wyrażają zgodę na upublicznienie na stronie GBP w Mokobodach faktu, że zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska oraz wizerunku.

IV.    NAGRODY

§ 14

Organizator przewiduje nagrody książkowe dla 10 laureatów konkursu.

§ 15

Organizator powiadomi laureatów konkursu o miejscu i dacie wręczenia nagród do
09 grudnia 2016 roku , przewidywany dzień wręczenia nagród to 14 grudzień 2016 r. . godz. 9.00 sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Mokobodach.

§ 16

Laureat konkursu, który nie odbierze nagrody w wyznaczonym terminie będzie mógł ją odebrać osobiście innego dnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mokobodach w godz. otwarcia biblioteki.

V.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza że zapoznał się z treścią niniejszego „Regulaminu” i akceptuje warunki udziału w nim zawarte i zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatora.

§ 19

Regulamin w jego pełnym brzmieniu będzie dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu pod adresem Organizatora wskazanym w § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 20

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm) wyłącznie na potrzeby Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

 

Kontakt

 

Gminna Biblioteka

Publiczna w Mokobodach

Plac Chreptowicza 25

08-124 Mokobody

tel.: +48 25 6411746

gbp.mokobody@vp.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-18:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-18:00
Ulti Clocks content

Kalendarium

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOd 22-09-2016 r.174224

Today: Maj 28, 2018