Środki na zakup nowości

Gminna Biblioteka Publiczna w Mokobodach informuje, że w 2016 r. w ramach Narodowego Programu

Rozwoju Czytelnictwa

otrzymała ze środków finansowych

Biblioteki Narodowej  dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w kwocie 7 000 zł.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
A- A A+

Zmiana rozmiaru czcionki czcionki

Start Regulamin
Regulamin Drukuj Email

                              REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

               GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKOBODACH

                          i FILII BIBLIOTECZNEJ w NIWISKACH
                                                  § 1

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają wszyscy czytelnicy.
2. Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:
a) okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
b) złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu Biblioteki,
c) za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice
   lub opiekunowie prawni, przedkładając do wglądu dowód osobisty.
3. Czytelnik zobowiązany jest informować pracownika Biblioteki o zmianie miejsca
   zamieszkania lub szkoły.


                                                  § 2
                                                                              
Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm).

                                                   § 3

1. Wypożyczać można jednocześnie 5 książek.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, lektury na 3 tyg.
3. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza, któremu zwraca
 wypożyczone książki.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma

na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5. Biblioteka może żądać zwrotu książki przed terminem ustalonym w ust. 2, jeśli

stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki wypożyczone przez

innych czytelników.
7. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie

określonym w regulaminie,ogranicza się liczbę wypożyczonych książek

do 2 egzemplarzy.
8. Przy wypożyczaniu dzieł wielotomowych można wypożyczać jednocześnie

połowę tomów stanowiących całość dzieła.

                                                 § 4

1. Na prośbę czytelnika Biblioteka sprowadza książki z innych bibliotek w kraju

w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Czytelnik zamawiający tą drogą książki, ponosi koszty przesyłki pocztowej.

                                                 § 5

Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga

w doborze literatury, uczy korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

 

                                                 § 6

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością

 społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej

wypożyczeniem.Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Czytelnik może za zgodą Dyrektora Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej
lub zniszczonej książki- inną, nie mniejszej wartości, przydatną bibliotece pod

 względem treści.

                                                  § 7

Jeśli czytelnik odmawia zwrotu książek, Biblioteka dochodzi swoich

roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

                                                  § 8

Z Biblioteki nie mogą korzystać osoby nietrzeźwe oraz odbiegające swoim

zachowaniem i czystością od ogólnie przyjętych norm. W czasie, gdy

w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać

 ze zbiorów bibliotecznych.

                                                  § 9

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi wniosków, która

znajduje się u dyżurnego bibliotekarza.

                                                   § 10

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu

może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach

 na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.

Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.

Od tej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do organizatora

Biblioteki.

                                                 

 

Kontakt

 

Gminna Biblioteka

Publiczna w Mokobodach

Plac Chreptowicza 25

08-124 Mokobody

tel.: +48 25 6411746

gbp.mokobody@vp.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-18:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-18:00
Ulti Clocks content

Kalendarium

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterOd 22-09-2016 r.157603

Today: Kwi 23, 2018